Paikallinen energiayhtiö kilpailee valtakunnallisesti top 3 hakukone­sijoituksista

#Energia #seo #Sisällöntuotanto

Varkauden Aluelämpö ja Profitea ovat tehneet yhteistyötä Profitean perustamisesta, vuodesta 2019
lähtien. Pitkäaikainen kumppanuus Profitean kanssa on tuonut Varkauden Aluelämmön markkinointiin
niin vaivattomuutta kuin positiivista kehitystä. Pitkän yhteistyön takana on Varkauden Aluelämmön
toimitusjohtajan Mikko Onkalon mukaan ennen kaikkea Profitean kyky tarjota kokonaisvaltaisia, mutta
notkeasti sopeutuvia markkinointipalveluita.

Ennen kaikkea meidän jokapäiväistä työskentelyä helpottaa se, että Profitealta löytyy monipuolisesti laadukkaita resursseja tuottaa markkinointia. Kokonaisvaltaisen osaamisen lisäksi Profitealla on kyky sopeutua hyvin meidän tarpeisiimme asiakkaana.

Mikko Onkalo, Varkauden Aluelämpö

Sisältömarkkinointi yhdistyy dataan ja analytiikkaan

Varkauden Aluelämmön markkinoinnissa sisällöntuotanto, hakukoneoptimointi sekä visuaalinen suunnittelu kulkevat käsi kädessä. Yhdessä ne muodostavat kokonaisvaltaisen digi- ja sisältömarkkinointistrategian, joka parantaa niin bränditunnettuutta kuin lisää myyntiä.

Kuten kaikessa markkinoinnissa, myös Varkauden Aluelämmöllä strategisten päätösten välttämättöminä lähtökohtina ovat toimiva asiakasymmärrys sekä tietosuoja-asetuksia kunnioittaen kerätty arvokas data. Profitea varmistaa laadukkaan datan sekä sen turvallisen keräämisen seuraamalla uusimpia tietosuoja-asetuksia ja alan uudistuksia.

Monimuotoisuutta markkinointistrategiaan vaihtuvilla sisällöillä

Markkinoinnille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen tulisi aina olla määrätietoista ja tarkoituksenmukaista. Tämä onnistuu ennen kaikkea tuottamalla monipuolista sisältöä kerättyyn dataan ja asiakkaiden tarpeisiin perustuen. Käytännössä onnistunut digimarkkinointi näyttäytyy suoraan niin yrityksen hyvässä tuloksessa kuin myös positiivisessa brändi-imagossa.

Pitkäaikainen kumppanuus tuo positiivista kehitystä

Pitkäaikainen yhteistyö Profitean ja Varkauden Aluelämmön välillä on tuonut positiivisia tuloksia yrityksen markkinointiin. Hyvä esimerkki pitkäjänteisestä sisällön ja hakukonenäkyvyyden optimoinnin tehokkuudesta on paikallisen energiayhtiön sijoittuminen hakukoneissa valtakunnallisien hakutulosten kärkeen.

Hakukonesijoitusten parantaminen ja hakukoneoptimoitu sisällöntuotanto vaativat järjestelmällistä suunnittelutyötä sekä hyvää yrityksen tarpeiden tuntemusta. Profitean ja Varkauden Aluelämmön pitkäaikainen yhteistyö on mahdollistanut tuotetusta sisällöstä oppimisen ja pitkäjänteisen, optimoidun sisällöntuotannon.

Ammattitaitoista suunnittelua ja vaivatonta toteutusta

Profitea tuottaa Varkauden Aluelämmölle markkinointia kokonaispalveluna, lukuun ottamatta verkkosivujen teknistä toteutusta. Yhteistyö siis kattaa niin vuosisuunnitelmat kuin itse markkinointipanostusten ja viestinnän sisällöt sekä visuaaliset toteutukset.

Varkauden Aluelämmön ulkoisena markkinointitiiminä Profitea analysoi myös markkinoinnin tuloksia ja kannattavuutta kerättyyn dataan perustuen. Datan avulla suunnitellaan tulevia markkinointipanostuksia sekä muokataan jo valittuja markkinointitoimenpiteitä vastaamaan entistä paremmin yrityksen asiakkaiden tarpeita.

Ulkoinen markkinointitiimi tuo Varkauden Aluelämmölle lisäresursseja sisällöntuotantoon

Mikko Onkalo huomauttaa, että Profitean valitseminen yhteistyökumppaniksi luo Varkauden Aluelämmölle huomattavasti paremmat resurssit toteuttaa markkinointia, kuin mitä energiayhtiöllä olisi sisäisesti mahdollista saavuttaa. Hän teroittaa, että yhteisesti tutut toimintatavat tehostavat markkinointitoteutuksien läpivientiä ja mahdollistavat Profitealta tarvittaessa hyvinkin nopean reagoinnin muuttuviin tilanteisiin.

Profitean monipuoliset resurssit ja tarjoamat palvelut perustuvat asiakasyritysten tarpeisiin vastaamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että markkinoinnin ratkaisut räätälöidään nimenomaan yrityksen tarpeet huomioiden, tulokseen sidotut tavoitteet edellä.

Varkauden Aluelämmön myynnin ja bränditunnettuuden kasvattamiseksi markkinoinnin parissa Profitealla työskentelee sisällöntuottajia, digimarkkinoinnin ammattilaisia sekä visuaalinen suunnittelija. Lisäksi Profitealla on laaja verkosto yhteistyökumppaneita, joiden erityisammattiosaamisella sisällöntuotantoa ja suunnittelua voidaan täydentää. Varkauden Aluelämmölle räätälöity markkinointitiimi on näyttäytynyt nimenomaan joustavuutena ja sujuvuutena.

Brändin kirkastuksella positiivista tunnettuutta

Jokapäiväisten markkinoinnin prosessien ohella Profitea on toteuttanut Varkauden Aluelämmön markkinointiin myös laajempia uudistusprojekteja, kuten vuonna 2022 tehdyn brändin kirkastuksen, jossa Varkauden Aluelämmön kolmea brändikärkeä terävöitettiin ja tunnettuutta nostettiin esimerkiksi videokampanjoiden avulla.

Brändin kirkastus meni oikeastaan todella hyvin, saimme nostettua esille etenkin meille tärkeää vastuullisuutta. Mielestäni se kertoo paljon markkinointipanostusten onnistuneisuudesta, että Varkauden Aluelämpö on energiakriisistä huolimatta positiivisesti tunnettu energiayhtiö.

– Mikko Onkalo, Varkauden Aluelämpö

Brändin kirkastuksen yhteydessä Varkauden Aluelämmön määritettyjä kolmea brändikärkeä käytetään myös aktiivisesti ja monipuolisesti sisällöntuotannossa. Näin luodaan tavoitteille selkeyttä sekä sisällölle jatkuvuutta.

Näin Profitea tuottaa Varkauden Aluelämmölle lisäarvoa digimarkkinoinnilla

 • Tietosuojamääräykset huomioiden kerätty data toimii asiakasymmärryksen perustana.

 • Datan ja kerätyn tiedon avulla voidaan luoda markkinointisuunnitelma asetettujen tavoitteiden
  saavuttamiseksi.

 • Sisällöntuotanto ja hakukonenäkyvyys muodostavat tavoitteita tukevan kokonaisuuden.

 • Verkkosivujen sisältöä täydennetään monikanavaisella markkinoinnilla aina sosiaalisen median
  julkaisuista artikkeliteksteihin.

 • Markkinointipanostuksia voidaan täydentää brändin kirkastuksella ja erilaisilla video- ja
  bannerikampanjoilla.

Brändin kirkastuksella positiivista tunnettuutta

Profitean ymmärrys pienen energiayhtiön resursseista ja asiakaskunnasta on matkan varrella osoittautunut yhteistyön kulmakiveksi. Arvokkaaksi on noussut myös Profitean kyky luoda laadukkaita ja kiinnostavia sisältöjä sekä mukautua aktiivisesti yhteistyökumppaninsa tarpeisiin.

Varkauden Aluelämmön toimitusjohtaja Mikko Onkalo luottaa vahvasti Profitean ja Varkauden Aluelämmön yhteistyön ja markkinoinnin tuloksiin myös jatkossa.

Hyvin olemme lähteneet liikkeelle vuoteen 2023. Uskon hyviä tuloksia tulevan tänäkin vuonna.

– Mikko Onkalo, Varkauden Aluelämpö

Varkauden Aluelämpö lyhyesti

Profitean avainasiakkaisiin kuuluva Varkauden Aluelämpö on Varkauden kaupungin ja Savon Voiman omistama energiayhtiö, joka on erityisesti keskittynyt kaukolämmön tuotantoon. Yhtiö tuottaa vastuullista energiaa Keski Savossa sekä tarjoaa myös energiaan liittyviä huolto- ja asiantuntijapalveluita.

Haluatko tutustua tarkemmin digimarkkinoinnin mahdollisuuksiin kanssamme?
Ota meihin yhteyttä tai lue lisää tarjoamistamme palveluista.