Brändinäkyvyyttä ja sujuvaa verkkoanalytiikkaa energiamurroksen ajurille

#ENERGIAMURROS #SEM #VERKKOANALYTIIKKA #SEO

Advenin digitaalisen markkinoinnin palettia on aikaisemman analytiikkapalvelun lisäksi laajennettu hakukonemarkkinoinnilla sekä hakukoneoptimoinnin auditoinneilla. Samalla on jatkettu verkkoanalytiikan kehittämistä informoidun päätöksenteon tueksi.

Koen yhteistyön Profitean kanssa todella arvokkaaksi, sillä en ole itse analytiikan tai SEMin asiantuntija ja on mahtavaa, että siihen saa hands on -apua. Erityisesti analytiikan ja evästekäytäntöjen jatkuvien muutoksien kanssa yhteistyö Profitean kanssa tuo kehitystyöhön ammattitaitoisen tuen ja turvan.

Linda Lahtinen, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Adven.

Hakukonemarkkinoinnilla tavoitetaan potentiaaliset asiakkaat entistä paremmin

Kestäviä energia- ja infraratkaisuja toimittavan Advenin liiketoiminta on laaja, mutta potentiaalisien asiakkaiden joukko on hyvin tarkkaan määritelty. SEM tukee vahvasti markkinoinnin muita toimenpiteitä, ja hakukonemarkkinoinnilla saavutetut tulokset näyttäytyvät konkreettisesti ennen kaikkea Advenin verkkosivuille ohjautuvassa relevantissa asiakasliikenteessä.

SEMistä on saatu todella paljon laadukkaampaa liikennettä verkkosivuille ja lähdimme myös kokeilemaan Google Networks bannerimainontaa, mitä emme ole aikaisemmin tehneet. SEMin toimenpiteet ovat luoneet erinomaisesti brändinäkyvyyttä ja tuoneet potentiaalisia asiakkaita verkkosivuille.

Hakusanakampanjat ovat vahvistaneet Advenin asiantuntija-asemaa hakukonetuloksissa ja erilaisilla visuaalisilla kampanjoilla on luotu brändille tunnistettavuutta ja näkyvyyttä.

Esimerkiksi Advenin Suomen Pmax- ja Google Networks eli Display -bannerimainonta on kasvattanut SEMin tuottamaa kävijämäärää 201 % edellisvuodelta.

Hakukonemarkkinoinnin tuloksia tarkastellaan kuukausittain Advenin ja Profitean yhteisessä palaverissa, jossa SEMin tuloksien lisäksi pohditaan, miten digitaalista markkinointia voi kehittää. Samalla myös tarkastellaan saatuja tuloksia sekä pitkän että lyhyen aikavälin tavoitteet huomioon ottaen.

Profitealta apua verkkosivuseurannan viidakossa

Haasteita digitaalisen markkinoinnin tulosten seuraamiselle on viime vuosina asettanut tietoturvasäädösten kuten GDPR:n vaikutus verkkoseurantaan, sekä tämän mukanaan tuomat evästekäytäntöjen muutokset. Nämä ovat aiheuttaneet mittavia muutoksia muun muassa markkinoilla oleviin verkkoanalytiikan työkaluihin.

Päivittyvien työkalujen kanssa olemme saaneet Profitealta asiantuntevia vaihtoehtoja ja ratkaisuja. Heiltä löytyy tärkeää tietotaitoa ja arvokasta step by step-ohjausta.

Profitean avulla Advenin markkinointitiimi pystyy muodostamaan informoituja päätöksiä siitä, millaisia työkaluja esimerkiksi verkkosivuseurannassa hyödynnetään sekä vertailemaan eri vaihtoehtoja. Näin voidaan valita työkaluista käyttöön ne, jotka parhaiten vastaavat yrityksen verkkosivuseurannan tarpeita. Räätälöidyn digimarkkinointipalvelun avulla Adven saa Profitealta joustavasti ja tilannekohtaisesti myös apua verkkosivuseurannan luomisessa sekä ongelmatilanteiden ratkaisussa.

Aina voi luottaa siihen, että voi tarvittaessa kysyä apua ja viesteihin vastataan todella nopeasti. Profitealta myös osataan selittää asiat sekä raporteissa että pienemmissäkin kysymyksissä todella selkeästi.

Verkkoanalytiikan dashboardeilla on helpotettu datan hyödyntämistä liiketoiminnassa

Vaikka digitaalisen markkinoinnin seuranta ja verkkosivustojen evästekäytäntöihin liittyvät EU-säädökset ovat olleet viime vuosina myllerryksessä, ei verkkosivujen tunnuslukujen tule olla vaikeasti tavoitettavissa.

Advenilla verkkosivuille toteutettu digimarkkinoinnin analytiikka konkretisoituu suhteessa liiketoiminnan KPI-mittareihin Profitean rakentamien dashboardien kautta. Dashboardien avulla verkkosivuseurannan data tuodaan helposti lähestyttävään muotoon, jotta sitä voidaan hyödyntää osana yrityksen päätöksentekoprosessia.

Vuoden 2023 alusta saakka tuotettujen dashboardien visuaaliseen muotoon saatettu data helpottaa verkkosivujen tunnuslukujen analysointia sekä niiden hyödyntämistä päätöksenteossa läpi Advenin liiketoiminnan.

Uudet dashboardit ovat olleet äärimmäisen hyvä työkalu, ei ainoastaan itselle vaan koko markkinointi- ja viestintätiimille. Tätä kautta myös myyntitiimi ja esimerkiksi johtoryhmä ovat päässeet analytiikkadatan äärelle.

Räätälöidyillä digitaalisen markkinoinnin raporteilla apua informoituun päätöksentekoon

Ajantasaisesti päivittyvien dashboardien lisäksi Profitea tuottaa Advenille tarvittaessa erilaisia raportteja ja analyyseja tukemaan digimarkkinoinnin päätöksentekoa. Verkkosivukehityksen yhteydessä on esimerkiksi tuotettu SEO-auditointeja, joissa verkkosivujen sisältöjä tarkastellaan hakukoneoptimoinnin näkökulmasta.

Tarvittaessa tuotettavissa SEO-auditoinneissa on esimerkiksi tarkasteltu sivun toimintaa, mitkä sisällöt toimivat ja missä voisi olla kehitettävää. Näin Advenin sisällöntuotannon kehitykseen saadaan arvokasta tietoa myös siitä, miten verkkosivujen sisällöt toimivat esimerkiksi kilpailijoihin verrattuna.

Jos haluamme esimerkiksi nähdä, miten tietty sivu toimii, niin saamme aina todella kattavat raportit. Raportit ovat myös todella selkeät, niitä on helppo ymmärtää ja asiat on selitetty auki.

Pitkäaikainen kumppanuus tarjoaa mahdollisuuksia jatkuvalle kehitykselle

Murroksessa olevan energia-alan pyörteissä kumppanuus Profitean kanssa tuo Advenille vakautta ja tukea digitaalisen markkinoinnin ja datan hyödyntämisen kehittämiseen. Tulevaisuudessa esimerkiksi hyväksi havaittujen dashboardien kehittämistä laajennetaan vastaamaan myös sosiaalisen median seurannan tarpeita.

Olemme olleet kyllä hyvissä käsissä. Suosittelisin Profiteaa ehdottomasti kaikille, jotka haluavat panostaa digimarkkinointiin ja etsivät hyvää analytiikkakumppania.

Linda Lahtinen, markkinointi- ja viestintäpäällikkö, Adven.

Näin Profitea tuottaa Advenille lisäarvoa digimarkkinoinnin räätälöidyillä ratkaisuilla

Adven lyhyesti

Profitean pitkäaikaisimpiin asiakkaisiin kuuluva energiakonserni Adven on kestäviä energia- ja infraratkaisuja tuottava energia-alan asiantuntija, jolla on toimintaa Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa ja Hollannissa.

Profitea on toiminut Advenin digimarkkinoinninkumppanina vuodesta 2019 lähtien.

Etsiikö yrityksesi asiantuntevaa kumppania energia-alan digimarkkinoinnin kehittämiseen? Ota meihin yhteyttä tai lue lisää markkinoinnin palveluistamme.